Connect To Smile vzw 2018

Connect To Smile 2018

Kinderen tem 6 jaar : incl. lidgeld begeleidende volwassene
Enfants jusqu’à 6 ans: est inclus dans la cotisation du membre adulte accompagnant.
Kinderen / Enfants 7-17 jaar :   10€
Volwassenen / Adulte:            20€

Inschrijven kan door het lidgeld te storten op het rekeningnummer :
L’ inscription s’effectue par virement au compte suivant:

IBAN:BE31 7360 1438 4255
BIC:KREDBEBB

Met vermelding van naam + Lidgeld 2018 en onderstaand formulier in te vullen.
Avec pour mention, le Nom + Cotisation 2018 et compléter le formulaire ci-dessous.

Vernieuw je lidmaatschap   //   Word lid van Connect To Smile vzw.

Onder de leeftijd van 18 jaar is het niet mogelijk om online in te schrijven.
Deze aanvragen zullen een uitnodiging krijgen om op een eerstvolgende meeting/evenement lid te kunnen worden.

Pour les moins de 18 ans, il n’est pas possible de s’inscrire en ligne.Ces demandeurs recevront une invitation pour pouvoir devenir membre lors de la prochaine réunion ou évènement.

Voordelen voor 2018. / Avantages a 2018

  • 20% korting bij / réduction au
    lucascreativ
  • 10 % Korting bij / réduction au

saurbier-rs

  • 5% Korting bij /réduction au

dreamland

  • Speciale figuur,  Un figure spéciale

vraagtekens

 

Ten voordelen van

logojeugdreumavereniging

 

Alvast bedankt / Merci bien.